Intensive Care Neonatologie

Algemene informatie

Intensive Care

Neonatologie

Specialistische zorg

Intensive Care

Neonatologie

Nieuws & Links

Intensive Care Neonatologie

Een website van en voor Intensive Care Neonatologie verpleegkundigen en voor iedereen die belangstelling heeft voor de afdeling Intensive Care Neonatologie.


Deze website bevat:

• Algemene informatie over de afdeling Intensive Care Neonatologie

• Informatie betreft de specialistische zorg op de afdeling Intensive Care Neonatologie

• Specifieke informatie over de afdelingen Intensive Care Neonatologie van de 9 verschillende centra

• Links naar relevante websites


Eindredactie: Dirk Tol, Intensive Care Neonatologie, Amsterdam UMC

Kenmerken van een afdeling Intensive Care Neonatologie

Er zijn 10 centra in Nederland met een Intensive Care Neonatologie. Het betreft afdelingen die dusdanig klimatologisch, technisch en leeftijd gericht zijn ingericht zijn dat de allerkleinste en allerjongste kinderen van Nederland intensief behandeld en verzorgd kunnen worden.

Patiëntenpopulatie

Op een Intensive Care Neonatologie worden kinderen verpleegd in de leeftijd vanaf 24 weken zwangerschap tot 4 weken (na a terme leeftijd) die ernstig ziek zijn, waardoor zij intensieve zorg en uitgebreide permanente bewaking behoeven. In principe worden alle specialismen vertegenwoordigd, waarbij het zwaartepunt op de verschillende afdelingen varieert.

Stap in de wereld van de

Intensive Care Neonatologie