AMSTERDAM UMC, LOCATIE VUMC – INTENSIVE CARE NEONATOLOGIE


In het Amsterdam UMC, locatie VUMC is de zorg voor patiënten buitengewoon divers en vooral ook complex. Vanwege het academische karakter van het Emma Kinderziekenhuis worden patiënten opgenomen met bijzondere of zeldzame aandoeningen. Het Amsterdam UMC, locatie VUMC heeft een regiofunctie en met zijn vele culturen en religies is het een interessant kinderziekenhuis om te werken en te leren maar vooral professioneel en persoonlijk te groeien. Het Amsterdam UMC, locatie VUMC maakt deel uit van het Amsterdam UMC en biedt uitstekende mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het Amsterdam UMC, locatie VUMC heeft oog voor talent en stimuleert mensen met ambitie om hun eigen capaciteiten zoveel mogelijk in te zetten en te ontplooien.

Kenmerken Intensive Care Neonatologie


De afdeling Intensive Care Neonatologie (ICN) van het Amsterdam UMC, locatie VUMC is één van de 10 Intensive Care afdelingen voor pasgeborenen in Nederland. De afdeling biedt zorg aan te vroeg geboren of zieke pasgeborenen van wie één of meerdere vitale lichaamsfuncties bedreigd zijn. Bij deze kinderen worden de lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/of overgenomen. Er zijn 18 IC bedden beschikbaar welke verdeeld zijn over 3 units.


Binnen 1.5 jaar tijd vindt een samenvoeging van de ICN van het Amsterdam UMC, locatie AMC met de ICN van het Amsterdam UMC, locatie AMC plaats. Dit betekent dat over ongeveer 1.5 jaar een volledig nieuw te bouwen afdeling op locatie AMC in gebruik wordt genomen.


Omdat de nieuwe afdeling voornamelijk uit 1-persoonskamers gaat bestaan zal de wens om nóg betere zorg te kunnen leveren dan we nu al doen in vervulling gaan. Met elkaar willen we onze visie op zorg nog intensiever gaan uitdragen.


Visie

Een vrouw kind centrum met de best mogelijke “Family Integrated Care” zorg

  • Samenwerkend in ketenzorg
  • Belevingsgerichte “Family Integrated” en ontwikkeling gerichte zorg
  • Competente vakbekwame multidisciplinaire zorg
  • Betrokken, samenwerkende. lerende en innovatieve tevreden medewerkers

Patiëntenpopulatie

Op de ICN worden pasgeborenen opgenomen vanaf 24 weken zwangerschap waarbij het gewicht varieert tussen de 500 en de 5000 gram. De gemiddelde ligduur is 11 dagen. Op jaarbasis worden > 450 pasgeborenen opgenomen op de ICN, veelal van de verloskamers van het VUMC. Soms worden de pasgeborenen in de regionale ziekenhuizen geboren en blijken ze IC zorg nodig te hebben. In dat geval worden ze onder begeleiding van een ICVN verpleegkundige en Neonatoloog opgehaald met een ambulance. Samen met de ICN van het Amsterdam UMC, locatie AMC zorgt het Amsterdam UMC, locatie VUMC voor de regio tussen Den Helder, Lelystad en Hoofddorp. Bij plaatsgebrek in de overige centra kan het ook voorkomen dat pasgeborenen uit andere delen van het land worden opgenomen.


Er werken ruim 75 gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundigen die de opleiding tot IC Neonatologie verpleegkundige volgen. Je verpleegt patiëntgericht en volgens het Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige principe, met een belangrijke regiefunctie voor de ICN-verpleegkundigen. Gezien de ernstige toestand waarin de kinderen verkeren, is voor 1 à 3 patiënten één verpleegkundige per dienst beschikbaar.


Organisatie van de zorg

Het team bestaat uit een Verpleegkundig hoofd, Teamleiders, Seniorverpleegkundigen, ICN en HCN Verpleegkundigen en ICN en HCN-studenten, zorgondersteuners en afdeling-assistenten, maatschappelijk werkers en psychologen. Het medisch team bestaat uit kinderartsen neonatologen, neonatologen in opleiding, arts-assistenten en physician assistants. Het verpleegkundig – en medisch team werken nauw samen om optimale specialistische zorg te verlenen aan de pasgeborenen. De begeleiding van ouders neemt een belangrijke plaats in en kan mede ondersteund worden door maatschappelijk werk en geestelijk verzorger. Niet specifiek verpleegkundige taken worden door ondersteunende medewerkers verricht (o.a. afdelingsassistenten, secretariaat, satellietapotheek). Naast patiëntenzorg nemen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Hier nemen de Praktijkopleidingscoördinator en de Verpleegkundig wetenschapper de leiding in. Van elke verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan onderzoek en ontwikkeling van de afdeling. Dit kan door het participeren in wetenschappelijk onderzoek of door deel te nemen aan commissies en werkgroepen. Het begeleiden van stagiaires en studenten is een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de ICN verpleegkundige. De ICN afdeling biedt verpleegkundigen ruime ontplooiingskansen. Er zijn mogelijkheden voor het bezoeken van symposia en congressen. Om verpleegkundige kennis en vaardigheden op peil te houden worden diverse scholingen aangeboden in de vorm van e-learning, klinische- en instructielessen. Op de afdeling wordt patiëntgericht en volgens het Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige principe gewerkt met een belangrijke regiefunctie voor de ICN-verpleegkundigen. Voor de verwerking van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van het persoonlijk patiëntendossier (Epic).

Opleiding

Om op deze bijzondere afdeling te kunnen werken is het noodzakelijk de verpleegkundige vervolgopleiding tot IC Neonatologieverpleegkundige te volgen. De opleiding wordt verzorgd door de Amstel Academie. Om toegelaten te worden tot deze opleiding dient men in het bezit te zijn van het Diploma HBOV met minimaal een jaar klinische werkervaring; Enthousiaste, actieve en gemotiveerde werkhouding; Kunnen omgaan met wisselende werkdruk en stresssituaties; Om kunnen gaan met de technische aspecten van de zorg naast begeleiding van de ouders. De ICN opleiding begint jaarlijks in maart en september en duurt 15 maanden. Voordat er gestart wordt met de opleiding wordt een voorwerktraject van 6 maanden doorlopen. Het volgen van de module Moeder en Pasgeborene is een onderdeel van het voorwerktraject.

Informatie

Bent u nieuwsgierig geworden naar de ICN? Voor meer uitgebreide informatie wordt u doorverwezen naar onze website.

Voor het huidige vacature aanbod kunt u kijken op werkenbijvumc.nl.


Voor een afspraak voor een oriëntatie dag kunt u contact opnemen met:


Barbarella Zandstra

Verpleegkundig teamleider zorgeenheid IC neonatologie

Tel: 020 444 3020 / 444 3035

b.m.zandstra@amsterdamumc.nl


Dirk Tol, Hoofdverpleegkundige. Tel: 020-5667762

d.tol@amsterdamumc.nl


Instagram: https://instagram.com/babiesareourbusiness?igshid=cwp5x6qciiip