GRONINGEN – UMCG BEATRIX KINDERKLINIEK – INTENSIVE CARE NEONATOLOGIE


Kenmerken Intensive Care Neonatologie

De Intensive Care Neonatologie (ICN) is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis en maakt deel uit van het UMC te Groningen (UMCG). Op de ICN wordt derdelijns zorg verleend door een gespecialiseerd team.


De ICN biedt zorg aan (extreem) te vroeg geborenen en zieke pasgeborenen waarbij één of meerdere vitale functies moeten worden ondersteund.


De afdeling Intensive Care Neonatologie biedt zorg aan kinderen van wie één of meerdere vitale lichaamsfuncties bedreigd zijn en waarbij alle mogelijke lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/ of overgenomen worden.


De ICN van het Beatrix Kinderziekenhuis heeft een grote regionale functie voor de drie Noordelijke provincies en daarbuiten als het om cardiologische en/of chirurgische zorg gaat.


Op de ICN wordt 24 uurs zorg geleverd, dat betekent dat er altijd een gespecialiseerd team aanwezig is om voor de pasgeborenen te zorgen. Dit team bestaat uit neonatologen, (kinder)artsen, IC neonatologie (ICN) verpleegkundigen, ICN verpleegkundigen in opleiding (i.o.), leercoaches en zorgassistenten. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met overige disciplines waaronder chirurgen, cardiologen, endocrinologen en paramedische zorgverleners, zoals diëtisten, medisch maatschappelijk werker en muziektherapeute.


In totaal telt de ICN achttien operationele bedden voor IC en post-IC zorg.


In de nabije toekomst zal de IC Neonatologie naar een nieuwe locatie in het UMCG verhuizen, waarmee 22 bedden worden gecreëerd. Daar komen zestien 1-persoonskamers en drie kamers voor de opvang van tweelingen. De 1-persoonskamers worden de grootste van alle ICN afdelingen in het land. Daarmee maken we het mogelijk dat een ouder/verzorger bij hun kindje kan overnachten.

Visie

De ICN in het UMCG is aanspreekpunt voor de zorg van pasgeborenen voor de regio en vervult een voorbeeldfunctie in Nederland, in het bijzonder Noordoost Nederland met betrekking tot patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Er wordt gestreefd naar het behalen van een optimale gezondheid van de neonaat met daarbij oog op het verminderen van complicaties, handicaps en sterfte. Hierbij richt de afdeling zich op ketenzorg en het verlenen van zorg dat minimaal invasief en maximaal effectief is. De zorg wordt hierbij aangepast op de neonaat volgens de speerpunten van ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ). Ook is familiegerichte zorg een belangrijk speerpunt. Het doel is het niet te hoeven scheiden van ouders en kind.


Onderzoek op de IC Neonatologie

Medisch en verpleegkundig onderzoek is onderdeel van de dagelijkse zorg rondom de pasgeborene. De onderzoeken worden geleid door artsen en researchverpleegkundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders.Wanneer voor de geboorte een mogelijke ICN opname wordt verwacht zal er voor de geboorte al met ouders worden gesproken over de onderzoeken waar hun kindje onderdeel van kan uitmaken.


Muziektherapie

In het UMCG kunnen pasgeborenen op de ICN afdeling muziektherapie krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. De muziektherapie in het UMCG is live en wordt door een erkende muziektherapeut gegeven. De muziektherapeut kan bijvoorbeeld zingen of neuriën voor de pasgeborene. Ook kan de therapeut verschillende instrumenten gebruiken, zoals een gitaar of een ocean disc (de geluiden van een ocean disc lijken op de geluiden een baby in de buik kan horen).


Er is veel onderzoek gedaan naar muziektherapie voor verschillende aandoeningen en bij verschillende leeftijden. Ook het effect van muziek bij pasgeborenen op de ICN is onderzocht. Muziektherapie kan op meerdere vlakken positief zijn voor de pasgeborene. Bewegingen, gedrag, ademhaling en hartslag van de pasgeborene kunnen positief worden beïnvloed.

Ook kan muziektherapie stress reduceren bij zowel de parsgeborene als de ouders/verzorgers.


Ouders worden betrokken bij de therapie. Een favoriet lied of een nummer dat vaak werd gedraaid gedurende de zwangerschap kan bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens de therapie.


In onderstaande link wordt in een aantal video’s uitgelegd hoe zo’n sessie eruit kan zien: http://olivier.steendev.nl/muziektherapie.htmlOpleidingscentrum

Het UMCG heeft een opleidingsfunctie. Op de ICN afdeling worden gediplomeerde verpleegkundigen opgeleid tot gespecialiseerde ICN-verpleegkundigen, artsen opgeleid tot kinderartsen en kinderartsen opgeleid tot neonatologen. Dit gebeurt allemaal veilig en gecontroleerd waarbij, indien nodig, supervisie is gegarandeerd.


Voor de ICN verpleegkundigen i.o. geldt dat er een leerwerkafdeling is.


Zij worden gecoacht door een ervaren ICN-verpleegkundige / leercoach. Deze ICN-verpleegkundige is gecertificeerd leercoach en is tijdens de dienst volledig beschikbaar om de ICN studenten te ondersteunen en te begeleiden.


De opleiding tot ICN-verpleegkundige start twee keer per jaar, namelijk in september en in januari. De opleidingsduur betreft circa vijftien maanden. Het eerste halfjaar wordt de theorie gezamenlijk met IC-kinderverpleegkundigen i.o. gevolgd. In het eerste halfjaar staan de High-Care (HC) en stabiele IC patiënten centraal. In het tweede halfjaar gaan ICN studenten naar verschillende Universitair Medische Centra in Nederland waar theoretische scholing wordt gegeven over de instabiele IC zorg voor de pasgeborene.


Het praktijkdeel van de ICN opleiding wordt op de ICN afdeling gevolgd op de Leerwerkafdeling. Dit is een gekaderd deel van de afdeling waar ICN verpleegkundigen i.o. zorg kunnen leveren in een verantwoorde en veilige omgeving.


Ook ICN verpleegkundigen worden jaarlijks bij- en nageschoold. In ons digitaal leermanagement systeem wordt de bekwaam- en bevoegdheid van elke verpleegkundige bijgehouden.


Van ICN verpleegkundigen wordt verwacht dat zij hun kennis en bekwaamheid op peil houden door (digitale) scholing te volgen. Daarnaast wordt het bijwonen van symposia en/of congressen gestimuleerd. De afdeling biedt ruimte tot innovatie. De IC-verpleegkundigen worden uitgedaagd, na te denken hoe de zorg nog beter kan. Dit kan middels diverse werkgroepen waarbij ieder zijn talent en ambitie kan gebruiken. Opgedane kennis zal worden gedeeld met het ICN team.


Contact

Voor meer informatie met betrekking tot de opleiding kan er contact worden opgenomen met een van de volgende contactpersonen.

Annemarie Kerstholt – Praktijkopleider ICN – email: a.kerstholt@umcg.nl

Marjon Houwerzijl – Praktijkcoördinator Wenckebach Instituut – email: m.houwerzijl@umcg.nl

Nelly Hoekstra-Westerhoff – Hoofdverpleegkundige ICN – email: n.hoekstra@umcg.nl


Informatie met betrekking tot vacatures kunnen worden gevonden door het klikken op de volgende link: http://www.werkenbijumcg.nl, vervolgens dient er te worden gezocht op het trefwoord neonatologie om de vacature te vinden. In de vacature worden de opleidingseisen beschreven.