Neonatale Intensive Care Unit – Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)


Het LUMC staat als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen.

De missie van het LUMC is Grensverleggend beter worden.

Deze missie kan alleen worden gerealiseerd met de inzet van de medewerkers en vanuit de kernwaarden: persoonlijk, verbindend en nieuwsgierig. Elke medewerker is waardevol en voegt waarde toe vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid met anderen. Er wordt gestreefd naar verbinding tussen het LUMC en onze omgeving, tussen patiënt en zorgverlener, tussen docent en student, tussen onderzoeker en zorgverlener, tussen medewerker en organisatie, tussen onze kerntaken en kernwaarden.

Kenmerken Intensive Care Neonatologie


In Nederland is er voor gekozen om de neonatale intensive care te centreren in 10 centra. Het heeft de voorkeur dat de partus plaats vindt in het centrum waar het kind opgenomen kan worden. De NICU en het Geboorte Huis Leiden (GHL) vormen samen het Perinatologisch centrum. Het GHL wordt geconfronteerd met moeders bij wie een vroeggeboorte dreigt en/of anderszins een bedreigde zwangerschap doormaken. Een goede samenwerking met het GHL is van groot belang. Er is dagelijks contact tussen o.a. de medische staf van de afdelingen zodat beide op de hoogte zijn van de situatie en de patiëntenstroom te kunnen structureren. De medium care van de neonatologie is op de afdeling verloskunde gevestigd.


Als een van de weinige NICU’s beschikken wij over eenpersoons- en tweelingkamers waardoor er rust en privacy voor het kind en de ouders gecreëerd wordt.


De afdeling


De NICU is verdeeld in twee units: NICU 1 en 2. In totaal zijn er 21 kamers, waarvan 4 tweelingkamers en 1 isolatie box.


Globaal is de volgende onderverdeling te maken:

• High care: een patiënt wordt opgenomen als één vitale functie ondersteuning behoeft of een

of meerdere vitale functies bewaking behoeven.

• Intensive care: een patiënt wordt opgenomen als één of meer vitale functies bewaking of ondersteuning

behoeven en/ of één of meer vitale functies tijdelijk overgenomen moeten worden.

Visie


Het team van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) streeft er naar om, samen met de ouders, kwalitatief excellente intensieve zorg te bieden aan zieke pasgeborene(n). Hierbij is er een nauwe samenwerking met GeboorteHuis Leiden (GHL).

Er wordt gezinsgerichte zorg geboden waarbij de zorg en de hechting tussen ouders en het kind centraal staan. Door de eenpersoonskamers kunnen ouders deel uit maken van het zorgproces en te allen tijden dicht bij hun kind zijn.


Hierbij hanteren wij de kernwaarden van de NICU, dit zijn Veiligheid, Kwaliteit, Samen zorgen, Open communicatie en Respect.


Patiëntenpopulatie


Kinderen die geboren worden tussen de 24 en 32e week kunnen bij ons opgenomen worden.

Ook de pasgeborenen, geboren na de 32e week die intensive care zorg nodig hebben of nader specialistisch onderzoek behoeven worden naar ons doorverwezen.

Expertise


Als Academisch centrum zijn we gespecialiseerd in de opvang en behandeling van tweelingen met het Twin-to-Twim Syndroom, neonaten met Rhesus antagonisme, extreem prematuren en neonaten met hartafwijkingen.

Landelijk zijn wij het enige centrum dat intra uteriene behandelingen uitvoert. Zo nodig behandelen en monitoren we die kinderen na de geboorte op de NICU.


Organisatie van de zorg


Op de NICU wordt gewerkt met een groot multi disciplinair team.

Op de afdeling zijn werkzaam ICN-verpleegkundigen, neonatologen, arts-assistenten, doktersassistenten, secretaresses, zorgcoördinatoren en zorgassistenten. Ook maken we gebruik van veel ondersteunende diensten zoals maatschappelijk werkers, psychologen, logopedisten en servicemedewerkers.


De zaalarts (arts-assistent) of physician assistant (PA) is verantwoordelijk voor de behandeling en de dagelijkse behandeling aan de patiënten. De dagelijkse zorg voor onze patiënten wordt uitgevoerd door IC/HC neonatologie-verpleegkundigen en door IC neonatologie verpleegkundigen in opleiding. Wij streven naar continuïteit door zo veel als mogelijk dezelfde

verpleegkundige voor dezelfde patiënten te laten zorgen. Iedere verpleegkundige draagt een smartphone bij zich.

Op de smartphone ontvangen zij de alarmen van alle apparatuur die op de kamer van de patiënt aanwezig is.

Opleiding tot NICU verpleegkundige


Werk jij momenteel als verpleegkundige en wil je je verder specialiseren? Of ben jij misschien al kinderverpleegkundige en wil je je nu richten op onze allerkleinste patiënten? Dat komt goed uit, want wij leiden je graag op tot NICU-verpleegkundige!


Werken op de NICU betekent samenwerken in een professionele omgeving met een hoog kennisniveau. Die kennis houden we up to date door onderzoek, klinisch lessen en e-learnings. Bovendien trainen we elkaar op de werkvloer en besteden we aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Door tijdens je opleiding samen concrete leerdoelen te formuleren en coaching door ervaren collega’s en je teamleider.


In 15 maanden leiden we je op tot NICU verpleegkundige. Werken en leren doe je dan tegelijk. Voor de opleiding is het belangrijk dat je 1 jaar werkervaring hebt. Heb je dat nog niet? Dan kan je een trainee ship volgen om werkervaring op te doen.


Wil je meer informeren over de opleiding, het trainee ship of de afdeling neem dan contact per mail of telefonisch contact op met de teamleiders van de NICU tel 071 – 5264064 of mail Teamleiding_NICU@lumc.nlZie film “De wereld betekenen” website NICU LUMC: https://www.lumc.nl/org/neonalogie/werkenNICU/


Kijk voor vacatures op

https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/overzicht/