MAASTRICHT UMC+ INTENSIVE CARE NEONATOLOGIE

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht.


Wij onderscheiden ons nationaal en internationaal door niet alleen te focussen op gezondheids-herstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Onze kerntaken zijn – naast topreferente en topklinische patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.


Maastricht UMC+ voert ook basiszorg uit voor stad en omgeving. Daarmee zijn wij bij uitstek geëquipeerd om, in samenwerking met netwerkpartners, zorg van de nulde tot en met de derde lijn uit te voeren en zo de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Maar ook om de effecten van

nieuwe zorgmodellen te onderzoeken. Ons onderwijs kenmerkt zich door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt aan de hand van casuïstiek.

Kenmerken Intensive Care Neonatologie

De verpleegeenheid E2/Neonatologie van het Maastricht UMC+ zorgt voor baby’s die na de geboorte intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben in de vitale functies. Je krijgt dan te maken met zieke of te vroeggeboren baby’s.


Het is een omgeving waar op topniveau gewerkt wordt: “We geven hoogwaardige kwalitatieve intensieve zorg aan een zeer kwetsbare doelgroep“, zegt afdelingshoofd Sylvia Elzinga – Van Mulken. “In het verleden werd deze afdeling en het werk onderbelicht en vaak afgedaan als een couveuse-afdeling. Maar dat is het beslist niet. De zorg luistert op onze Intensive Care veel nauwkeuriger dan bijvoorbeeld op een volwassen IC.”


Het MUMC+ heeft in de regio Limburg als enige een intensive care unit voor Neonaten en werkt internationaal samen. Mensen van over de grenzen komen hier graag werken: De mogelijkheden tot verdere ontwikkeling spreekt hun aan, alsook dat wij een academisch ziekenhuis zijn en wij bijna geen hiërarchische structuur kennen, zoals in de omliggende grenslanden vaak wel gebruikelijk is. Wij hebben naast een landelijke functie ook een belangrijke regionale functie en werken nauw samen met onder andere Aken en omliggende ziekenhuizen in de regio. In de toekomst zal deze samenwerking nog meer versterkt worden, zodat onze afdeling zich nog meer op intensieve zorg kan richten.

Visie

Maastricht UMC+ is continu bezig met het vernieuwen van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We werken samen en leggen verbindingen om onze gezamenlijke ambities te realiseren: innoveren voor de gezonde bevolking en een duurzame gezondheidszorg.


Binnen de NICU van het MUMC+ is veel aandacht voor:

  • Ontwikkelingsgerichte zorg
  • Ouderparticipatie 
  • Functiedifferentiatie
  • Techniek

“Wij mogen voor korte tijd de zorg van het kostbaarste bezit van ouders overnemen”

Patiëntenpopulatie

De verpleegeenheid E2/Neonatoligie is onderdeel van het Vrouw, Moeder en Kind Centrum en is gespecialiseerd in de opvang, behandeling en de verpleging van premature, dysmature en zieke pasgeborenen op het zorgniveau van intensive care, high care en medium care. Op de intensive care liggen pasgeborenen die continue zorg en bewaking nodig hebben. De afdeling is één van de tien landelijke centra voor neonatale intensive care en als enige in Limburg.

Hier is plaats voor 28 pasgeborenen.


Artsen, Physician Assistants, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere professionals werken nauw samen. De teamleden rouleren, afhankelijk van de opleiding, over de drie zorgniveau’s. Er zijn ruim 60 verpleegkundigen werkzaam. Daarnaast zorgt functiedifferentiatie voor verdere specialisatie binnen de afdeling. Denk hierbij aan specialismen buiten de medische staf, zoals een lactatiekundige (gespecialiseerd in borstvoeding) of praktijkbegeleiders die leerlingen begeleiden in hun opleiding tot neonatologieverpleegkundige. Maar ook specialisatie binnen de verpleegkundige groep en aandacht voor onderzoeken.


Vanaf het eerste moment werken wij ook samen met de ouders en betrekken wij ze bij de zorg van hun baby. Zo wordt de band tussen ouder(s) en kind versterkt. In de nabije toekomst wordt de NICU verbouwd, waardoor de zorg voor pasgeborenen binnen gezinskamers zal plaatsvinden, de zogeheten Family Centered Care. Meer informatie over ouderparticipatie lees je hier.

Organisatie van de zorg

Kom je op de ICN-afdeling binnen, dan zie je meteen dat er meer nodig is dan enkel de fysieke zorg voor de kleine patiëntjes. Ook de technische ondersteuning, zoals het bedienen van monitoring- en beademingsapparatuur, is van groot belang. Dit soort technieken maakt het werken op de NICU ook zeer zeker aantrekkelijk voor mannen, omdat zij vaak een voorkeur hebben voor de technische handelingen op een IC.


Op de ICN afdeling werken wij volgens ontwikkelingsgerichte zorg. Dit betekent het verminderen of voorkomen van stress bij pasgeborenen. Zo weinig mogelijk storingen tijdens hun diepe slaap en het verminderen van overmatig geluid zijn enkele voorbeelden die we in de praktijk toepassen. Wij bieden daarnaast zorg waarbij het gezin centraal staat en hebben veel aandacht voor ouderparticipatie. Het

coachen en begeleiden van ouders is een belangrijk onderdeel van het werk. De ouders komen in een totaal onbekende situatie terecht en hebben een hoop onzekerheden. Jij bent hun rots in de branding.


De betrokkenheid van het personeel op de afdeling is dan ook groot. Onze medewerkers halen veel voldoening uit hun werk en zijn trots dat ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de baby. Een van onze medewerkers zei letterlijk: ‘we mogen voor korte tijd de zorg van het kostbaarste bezit van ouders overnemen.’ Ze ervaren iedere dag hoe bijzonder dat is. Zeker als je na een bepaalde periode het positieve resultaat van de goede zorg terugziet in de vorm van een gezonde baby.”

Lees meer over het werk en de persoonlijke ervaringen van onze NICU verpleegkundige in het artikel: ‘Als de roze wolk grijs kleurt’

Opleiding


MUMC+ is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat er verschillende beroeps-groepen worden opgeleid door onze artsen, verpleegkundigen en medisch onder-steuners. Op de NICU kun je mensen tegenkomen die een van de volgende opleidingen volgt:

Opleiding tot kinderarts

De opleiding is bedoeld voor basisartsen die zich daarna willen specialiseren. Naast diverse stages in een academisch ziekenhuis, dienen zij op diverse afdelingen van een niet-academisch ziekenhuis ervaring op te doen.

Opleiding Intensive Care verpleegkundige (ICN)

De opleiding ICN is bedoeld voor verpleegkundigen die zich willen bekwamen in de zorg aan pasgeborenen op de intensive care neonatologie. Naast theorieles-sen, dien je stage te lopen op een NICU. De meeste verpleegkundigen die deze opleiding volgen zijn al werkzaam op de kinderafdeling of NICU.

Meer informatie


Wil je meer weten over de NICU afdeling van het Maastricht UMC+ (https://neonatologie.mumc.nl/) of is werken op de NICU van het MUMC+ iets voor jou, neem dan contact op met:


Sylvia Elzinga – Van Mulken, hoofd Verpleegeenheid, E2 NICU 043-3876206

of per mail sylvia.van.mulken@mumc.nl.


Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijmumc.nl.