NIJMEGEN RADBOUD UMC – INTENSIVE CARE NEONATOLOGIE


Amalia kinderziekenhuis – Radboudumc

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg en streeft ernaar om het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum te zijn. In het kinderziekenhuis worden jaarlijks ongeveer 22.000 kinderen behandeld tussen de 0 en 18 jaar.

Het Radboudumc besteedt veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van professionals, stimuleert eigen initiatief en biedt de ruimte om samen te werken en om te leren. De academische setting zorgt ervoor dat je elke dag uitgedaagd wordt om het verschil te maken in de behandeling van ernstig zieke kinderen.


De Neonatale Intensive Care Unit van het Amalia kinderziekenhuis

Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Amalia kinderziekenhuis liggen kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Deze kinderen zijn vaak te vroeg geboren, hebben aangeboren afwijkingen of zijn tijdens de bevalling in de problemen geraakt.

De NICU vormt samen met PostIC/High Care en Medium Care de afdeling Neonatologie van het Radboudumc. Veel disciplines komen samen op deze hooggespecialiseerde en academische afdeling, zoals bijvoorbeeld chirurgie, neurologie of nefrologie. De zorg is complex, technisch en je ziet uiteenlopende casuïstiek langskomen: van extreme prematuren tot complexe combinaties van aandoeningen.

De NICU is gespecialiseerd in hemodynamiek, ECMO en aangeboren afwijkingen. Het Amalia kinderziekenhuis is de enige Neonatologie afdeling in Nederland waar de ECMO-behandeling mogelijk is, dat maak deze NICU extra bijzonder. ECMO staat voor Extra Corporele Membraan Oxygenatie. Het is een methode die de functie van het hart en de longen tijdelijk grotendeels overneemt.

De NICU heeft 17 bedplaatsen en 2 speciale plekken voor kinderen met ECMO-behandeling. De komende tijd wordt de NICU verbouwd om eenpersoonskamers te realiseren. Door eenpersoonskamers te realiseren kunnen we infecties bij pasgeborenen zoveel mogelijk voorkomen en creëren we extra rust voor zowel het kind als de ouders. De realisatie staat gepland voor eind 2021.


‘’Ik zocht de beste opleidingsmogelijkheden binnen mijn vakgebied en dan moet je toch bij een NICU zijn. Telkens komt er nieuwe apparatuur en techniek bij.’’

Patiëntenpopulatie

De NICU biedt zorg aan kinderen vanaf 24 weken zwangerschap met aangeboren afwijkingen, complexe circulatieproblemen (problemen in de bloedsomloop) of respiratieproblemen (ademhalingsproblemen). Veel van deze kinderen zijn geboren in het Amalia kinderziekenhuis of worden met een speciaal ingerichte ambulance uit andere ziekenhuizen opgehaald.


Op de NICU worden jaarlijks 450 patiënten opgenomen. Deze kindjes blijven gemiddeld 10 dagen op de NICU.


Organisatie van de zorgIn multidisciplinaire behandelteams werk je samen met onder andere artsen (in opleiding) van verschillende specialismen. Het team bestaat uit ongeveer 30 artsen, arts-assistenten en physician assistants en 90 verpleegkundigen die integraal samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.


Onze ambitie is om doorlopend (technische) innovaties in behandelmethoden te ontwikkelen. Dit zorgt voor veel afwisseling, uitdaging en dynamiek in je werk én dit maakt dat je voorop blijft lopen in je vakgebied.


“Bij ons op de NICU staan collega’s klaar voor elkaar, er is veel teamgeest. We hebben allemaal verschillende achtergronden. Maar het team heeft wel eenzelfde soort aanpak, we staan allemaal voor hetzelfde: Gezamenlijk geven voor maximaal kwaliteit van leven”.


Je levert vraaggestuurde en gezinsgerichte zorg. Dat doe je met een team van artsen, verpleegkundigen en medisch maatschappelijk werkers. De zorgvraag is veelal hoogcomplex en dat vraagt geregeld om specifieke academische expertise. Via evidence based nursing en gerichte onderzoeksprojecten verkennen we waar en hoe we onze zorg verder kunnen verbeteren.


De patiëntenvisite wordt uitgevoerd bij het bed in aanwezigheid van de ouders. Wij zien hen als behandelpartners.Zij zijn vaak actief deelnemer in het multidisciplinair overleg. Samen met de artsen (en de ouders) ben jij scherp op signalen van het kind die helpen bij het vaststellen van de diagnose en het behandelplan. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, je bewaakt de neonaten en bent het eerste aanspreekpunten voor ouders en het gezin.Kenmerken van verpleegkundige zorg

Op de NICU wordt ontwikkelingsgerichte zorg verleend. De omgeving en de hulp wordt aangepast op wat het kind aankan. Hierbij kijken we naar verschillende aandachtsgebieden, zoals het lichamelijk functioneren, de gedragstoestand, de interactie en de omgang met geluid en licht. Als verpleegkundige begeleid je gezinnen hierbij. Zo leren zij hoe ze het best aan kunnen sluiten met hun handelen bij de ontwikkeling van het kind.


Het gezin is het uitgangspunt van ons handelen en wordt bij alle aspecten van de zorg betrokken. Dat betreft zowel verpleging als besluitvorming in het medisch handelen. Werken op de NICU is intensief en hectisch. De patiëntjes kunnen zelf nog niet duidelijk maken wat er mis is. Duidelijke communicatie met ouders, die voor belangrijke keuzes staan, is daarom van levensbelang. De vaak heftige periode vraagt ook continue aandacht voor persoonsgerichte psychosociale begeleiding van ouders.


“Als verpleegkundige ben ik de spil tussen de behandeling van het kind en de ouders. Het echte communiceren gebeurt met de ouders. Je moet sociaal invoelend zijn en je goed kunnen aanpassen, er zijn veel verschillende soorten ouders. Dat moet je inschatten en de manier waarop je met hen omgaat daaraan aanpassen.”

Opleiding

Om op de NICU te kunnen werken heb je een verpleegkundige opleiding nodig, bij voorkeur aangevuld met en vervolgopleiding Kinderverpleegkunde, Perinatologie opleiding of een Neonatologie opleiding. Uiteraard is het ook mogelijk om de ICN opleiding (leren en werken) te volgen.


Je houdt van samenwerken, van een collegiale sfeer, van diep gespecialiseerd werk dat continu betekenis heeft voor kind en ouders. En je houdt van telkens nieuwe situaties, je kennis op peil houden en nieuwe apparatuur leren kennen.


Individuele ontwikkeling vinden we belangrijk: door het volgen van opleidingen, maar ook door deel te nemen aan werkgroepen of symposia. Eigen initiatief wordt gewaardeerd.

Meer informatie

Met wie kunnen geïnteresseerden contact opnemen?

E-mailadres

Telefoonnummer


Link naar de verpleegafdeling Neonatologie: https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/verpleegafdelingen/verpleegafdeling-neonatologie


Link naar de ‘Werken bij’ pagina: https://www.radboudumc.nl/werken-bij/meeloopdag-neonatologie