Patiëntenpopulatie

Op een Intensive Care Neonatologie worden kinderen verpleegd in de leeftijd vanaf 24 weken zwangerschap tot 4 weken (na a terme leeftijd) die ernstig ziek zijn, waardoor zij intensieve zorg en uitgebreide permanente bewaking behoeven. In principe worden alle specialismen vertegenwoordigd, waarbij het zwaartepunt op de verschillende afdelingen varieert. Dit hangt samen met het aanbod uit de eigen regio, het specialisme van het ziekenhuis en de landelijke expert functie, zoals Ecmo en kinder (hart)chirurgie.


Kenmerken van de verpleegkundige zorg


De Intensive Care Neonatologie biedt zorg aan kinderen van wie één of meerdere vitale lichaamsfuncties bedreigd zijn en waarbij alle mogelijke lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/ of overgenomen moeten worden.

Omdat de kinderen allemaal ernstig ziek zijn, neemt de psychosociale zorg in het dagelijkse werk een prominente plaats in. Ouderparticipatie is hierbij vanzelfsprekend; Behalve het kind moet de verpleegkundige ook ouders en het gezin kunnen opvangen en begeleiden. Dat vraagt vooral om de juiste attitude, waarbij ook emotionele zorg voor elkaar en jezelf van belang is.

Daarnaast vraagt het verpleegkundig werk om medisch technische kennis en vaardigheid op topniveau; Het toedienen van medicatie, bedienen van monitoring en beademingsapparatuur en het snelle handelen in acute situaties, hangen in grote mate af van allerlei variabelen, zoals onder meer lengte en gewicht van een kind.

Ook is het een van de kerntaken van de medewerkers op een ICN om de algemene kwaliteit van zorg op de Unit te verbeteren.

Naast patientenzorg is onderwijs en onderzoek een belangrijke peiler op de ICN.


Kortom werken op een Intensive Care Neonatologie is weggelegd voor verpleegkundigen die ambitieus zijn en houden van een zeer dynamische afdeling waar de intensieve zorg voor het kind en gezin centraal staat.