Erasmus MC, locatie Sophia – Intensive Care Neonatologie


Het Erasmus MC-Sophia is een innovatief kinderziekenhuis dat al meer dan 150 jaar bestaat. De Intensive Care Neonatologie (ICN) is binnen het Erasmus MC-Sophia een belangrijke subafdeling van de afdeling Kindergeneeskunde. Met jaarlijks meer dan 700 nieuwe opnames van (extreem) premature neonaten en ernstig zieke pasgeborenen is de subafdeling Neonatologie een grote neonatologie-afdeling.


Het verzorgingsgebied van onze afdeling is dan ook groot en beslaat de regio Zuidwest Nederland, inclusief Zeeland en West Brabant. Binnen deze regio speelt de ICN van het Erasmus MC-Sophia een coördinerende rol. Er zijn in de regio 5 post-IC/HC afdelingen waar veel patiënten naartoe worden overgeplaatst vanaf de IC Neonatologie in Rotterdam.


De kennis van alle vakgebieden in het kinderziekenhuis komt samen in vier speerpunten, die we profileringsgebieden noemen. De ICN maakt binnen het Sophia deel uit van het profileringsgebied ‘Moeder en Kind’. Onze afdeling vormt samen met de kliniek Verloskunde de sector Verloskunde & IC Neonatologie. Hier komen de specialismen samen die nodig zijn rondom zwangerschap en geboorte.


Kenmerken Intensive Care Neonatologie Sophia

Op onze ICN bieden we hooggespecialiseerde academische zorg voor extreem vroeg geboren en soms levensbedreigend zieke pasgeborenen. Patiënten worden opgenomen op één van onze 4 IC zalen. Ook hebben we de beschikking over een aantal 1-persoons boxen. Onze afdeling is volop in ontwikkeling en beschikt over de nieuwste technieken.


Als IC Neonatologie verpleegkundige word je iedere dag vakinhoudelijk uitgedaagd vanwege de complexe zorg, de technische kant van de zorg en de voortdurende ontwikkeling van het vak. Daarnaast ben je ook sociaal van grote betekenis. Je begeleidt en betrekt ouders en verzorgers die een centrale rol hebben in de zorg voor het kind. Dit alles doe je vanzelfsprekend niet alleen. We werken intensief multidisciplinair samen met o.a. zorgassistenten, neonatologen en verpleegkundig specialisten binnen een team dat bekend staat om zijn prettige en collegiale werksfeer.“De grootste uitdaging vind ik dat baby’s niet zelf aan kunnen geven wat er aan de hand is. Je klinische blik is enorm belangrijk. Ze kunnen in korte tijd heel ziek worden, dus je moet continu scherp zijn en kunnen schakelen” (Megan, IC Neonatologieverpleegkundige).Visie

Onze zorgprofessionals bieden samen met ouders excellente en innovatieve zorg aan neonaten met IC behoefte in de regio. Het verbinden van onderzoek, onderwijs en zorg is onze academische opdracht.


Ontwikkelingsgerichte zorg volgens NIDCAP en Samenzorg zijn belangrijke principes bij de zorg die wij leveren.


Patiëntenpopulatie

De Intensive Care Neonatologie biedt intensieve zorg en behandeling aan pasgeborenen na een zwangerschapsduur van 24 weken tot en met de à terme leeftijd. Van de ruim 700 patiënten die jaarlijks worden opgenomen, is er in ongeveer 300 gevallen sprake van een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken. Deze groep extreem prematuren ligt soms wel 3 maanden opgenomen op de ICN.


De meeste neonaten worden geboren op de afdeling Verloskunde in het Sophia. Maar ook komt het voor dat pasgeborenen in de regionale ziekenhuizen acuut IC zorg nodig hebben, waaronder neonaten die een ernstige darmontsteking (‘NEC’) ontwikkelen.


Organisatie van de zorg

Bij de zorg voor onze kleinste patiënten werken ouders, artsen, verpleegkundigen en andere professionals zoals collega’s van de psychosociale zorg samen als één team. De verhouding tussen de verschillende disciplines is uitstekend. Hierdoor wordt in een hele prettige sfeer professioneel en efficiënt samengewerkt.


Binnen de afdeling werken we met verschillende verpleegkundig aandachtsvelders . De aandachtsvelder Zorg biedt continuïteit en coördinatie van zorg over de units heen. Deze professional is de schakel vanuit het team naar de managers, de medische discipline en de opnamecoördinator. Deze werkwijze zorgt voor snellere besluitvorming op alle gebieden. De aandachtsvelders Kwaliteit zijn gericht op continue verbetering van de zorg, in samenwerking met het team en de ouders. De aandachtsvelders Onderwijs dragen zorg voor een veilig leerklimaat, voldoende exposure voor studenten in vervolgopleidingen, deskundigheidsbevordering van de beroepsgroep en ondersteuning van de werkbegeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor begeleiding op maat van studenten op het gebied van klinisch redeneren, EBP en verpleegkundig leiderschap binnen de IC Neonatologie.

Kenmerken van de zorg op de IC Neonatologie Sophia

Belangrijke uitgangspunten die we hanteren bij de zorg voor onze neonaten zijn ontwikkelingsgerichte zorg volgens het NIDCAP principe en Samenzorg.


Individuele ontwikkelingsgerichte zorg voor pasgeborenen volgens het NIDCAP principe.

NIDCAP staat voor Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program; een methode om de zorg voor pasgeborenen aan te passen aan hun individuele behoefte en ontwikkeling. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het moment van uitvoeren van handelingen zoveel mogelijk wordt aangepast aan het gedrag van de pasgeborene. Ook worden individuele gedragsobservaties bij de pasgeborene verricht, die kunnen leiden tot gerichte adviezen aan ouders en zorgverleners hoe zij hun handelen kunnen aanpassen aan het ontwikkelingsniveau van het kind.


Als NIDCAP opleidingsinstituut hebben we onze eigen NIDCAP-consulenten. We krijgen geregeld bezoek van vakgenoten uit heel Europa die willen zien hoe wij de NIDCAP-methode volledig geïntegreerd hebben in onze werkwijze. NIDCAP consulente Annelies vertelt er meer over in onderstaand filmpje.


Samenzorg

In het Erasmus-MC Sophia hechten we veel waarde aan het principe van Samenzorg. Samenzorg betekent in de praktijk dat alle medewerkers van het Erasmus MC-Sophia, kinderen en ouders samen één team vormen. In dit team heeft iedereen een eigen en gelijkwaardige inbreng. Samenzorg komt terug in de ontwikkeling van individuele behandelplannen, maar ook in het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, zorgvernieuwingen, communicatie en opleidingen in het ziekenhuis. Hiermee maken we de zorg steeds meer op maat, passend bij iedere patiënt en zijn familie.


Samenzorg is gebaseerd op de ideeën van Patient- and Family-Centered Care (PFCC, ‘gezinsgerichte zorg’).


Op de ICN vindt twee of drie keer per week het Samenzorg overleg plaats. Tijdens dit overleg stellen onze artsen en verpleegkundigen samen met de ouders het behandelplan op voor de komende dagen. Iedereen kan vertellen hoe het gaat en welke belangrijke zaken nog besproken of geregeld moeten worden. Zo zijn ouders een gelijkwaardige partner en maken zij deel uit van ons behandelteam.


Overige speerpunten

Op onze ICN is veel kennis en expertise aanwezig over extreme prematuren; kinderen die geboren worden na een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken. Verder is er ook veel aandacht voor de voeding van onze neonaten. Niet alleen om de kinderen optimaal te laten groeien, maar ook om het risico op infecties en ernstige darmontsteking te verkleinen. Zo komen neonaten met een bepaalde leeftijd en gewicht in aanmerking voor voeding met donormelk, indien er onvoldoende eigen moedermelk beschikbaar is. Een nieuwe ontwikkeling is dat sinds het najaar van 2020 bij bepaalde groepen neonaten probiotica wordt toegevoegd aan de voeding.


Wetenschappelijk onderzoek heeft een centrale rol binnen de afdeling, waarbij we ernaar streven dat patiënten waar mogelijk en gewenst deelnemen aan onderzoek. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol bij het onderzoek en de innovaties die zich op onze afdeling afspelen. Kijk mee met ICN-verpleegkundige Margreet hoe zij wetenschappelijk onderzoek dagelijks toepast in haar werkzaamheden.


Een ander belangrijk kenmerk van de afdeling is de samenwerking met de Ouderadviesraad. Ouders van patiënten die bij ons waren opgenomen helpen ons verder te verbeteren. Zij denken mee en adviseren ons over onderwerpen op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, communicatie en nieuwbouw en hebben een actieve rol in diverse onderwijs- en opleidingsmomenten.
Samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC


Binnen het Erasmus MC-Sophia

Binnen het Erasmus MC werkt de Intensive Care Neonatologie uitstekend samen met de afdeling Verloskunde. De klinieken Intensive Care Neonatologie en Verloskunde werken samen in één sector en vallen onder één manager. Processen zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Sommige verpleegkundigen zijn dubbel gespecialiseerd en werken afwisselend op beide afdelingen.


Verder werkt de Intensive Care Neonatologie nauw samen met andere subafdelingen binnen de Kindergeneeskunde en de andere specialistische zorg binnen het Sophia, zoals de Kinderchirurgie en Klinische Genetica.


Samenwerking in de regio

In Zuidwest-Nederland werken we nauw samen met de 5 post-IC/HC centra in de regio. Veel van onze patiënten worden na hun IC opname door ons eigen transport team overgeplaatst naar een ziekenhuis met een post-IC/HC afdeling, om daar verder te groeien en aan te sterken.


Binnen Rotterdam is er samenwerking binnen het Perinatologisch Centrum Rotterdam met de neonatologie en verloskunde afdelingen in het Franciscus Gasthuis en Maasstad Ziekenhuis.


Opleiding tot IC Neonatologieverpleegkundige

Of je nu net gediplomeerd verpleegkundige bent of al werkt als obstetrie-, kinder- of IC-verpleegkundige, als je minimaal je opleiding tot HBO-Verpleegkunde hebt afgerond en enthousiast bent over de IC Neonatologie, maken we graag kennis met je. Afhankelijk van je achtergrond bieden we je een vooropleidingstraject op maat waarmee je kunt starten aan de opleiding tot IC Neonatologieverpleegkundige.


Ook is het mogelijk om bij ons zowel je opleiding tot Obstetrie verpleegkundige te volgen en daarna in de stromen in de opleiding tot IC Neonatologieverpleegkundige. Met deze dubbelkwalificatie kun je afwisselend op beide afdelingen werken.


Jaarlijks leiden we in Rotterdam rond de 15 nieuwe IC Neonatologieverpleegkundigen op. Deze CZO-erkende opleiding start in maart en september. In 14 tot 20 maanden wordt je opgeleid voor een functie als IC Neonatologieverpleegkundige.


De opleiding bestaat uit twee delen: een leer-werktraject op de afdeling IC Neonatologie en de theoretische opleiding aan de Erasmus MC Academie zo’n 23 dagen, gespreid over het leerjaar, volg je onderwijs op verschillende, aansprekende manieren: van werkcolleges en simulaties tot e-learning. Het meeste leer je op de afdeling waar je gedurende de opleiding steeds zelfstandiger gaat werken en steeds complexere casussen mag oppakken. Op de afdeling word je begeleid door werkbegeleiders en de praktijkopleider.


Informatie

Voor meer informatie over werken op de IC Neonatologie of over de opleiding tot IC Neonatologieverpleegkundige kun je contact opnemen met:


Judith van Grieken, teammanager IC Neonatologie

E-Mail: j.vangrieken-vanveen@erasmusmc.nl

Telefoon: 06-50031053


Meer informatie over het werken als IC Neonatologie verpleegkundigein het Erasmus MC-Sophia vind je op onze site:

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/ic-neonatologieverpleegkundige. Lees hier de ervaringsverhalen van onze verpleegkundigen. Via deze site kan ook gesolliciteerd worden.


Volg ons ook op Instagram voor een kijkje op onze NICU-afdeling!


Instagram: nicu.erasmus.sophia