UTRECHT UMC, LOCATIE WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS – INTENSIVE CARE NEONATOLOGIE


Het UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het Wilhelmina kinderziekenhuis is onderdeel van het UMC Utrecht en het enige academische kinderziekenhuis van Nederland met een eigen gebouw. Alle faciliteiten en verpleegkundige disciplines zijn hier aanwezig onder één dak voor kinderen van nul tot achttien jaar en aanstaande moeders. Het hele spectrum aan aandoeningen

komt hier voor en daarmee dus ook het gehele spectrum aan zorg.


Het WKZ van het UMC

Utrecht werkt sinds eind 2014 op tal van fronten samen met het Prinses Máxima Centrum om kinderen met kanker de beste zorg te bieden. Er is een brugverbinding tussen deze ziekenhuizen. De brug wordt gebruikt om zieke kinderen van het ene naar het andere ziekenhuis over te brengen. Het Prinses Máxima Centrum maakt gebruik van de faciliteiten van het UMC Utrecht op het gebied van radiologie, kinder-operatiekamers en Intensive Care. Met het oog hierop zijn binnen het UMC Utrecht nieuwe kinder-OK’s gebouwd en is er een nieuwe Intensive Care in aanbouw. Binnen het WKZ is er veel samenwerking tussen de verschillende divisies van het UMC Utrecht en met het Prinses Máxima Centrum. Het WKZ heeft één van de grootste en meest geavanceerde OK- en IC complexen voor kinderen.

Kenmerken Intensive Care Neonatologie

De afdeling IC-Neonatologie is onderdeel van het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het is één van de tien IC neonatologieafdelingen in Nederland

en heeft een supra-regionale functie. Dit houdt in dat pasgeborenen vanuit andere neonatale centra worden doorverwezen naar het WKZ geboortecentrum voor specialistische behandeling op het gebied van neurologie, cardiologie en chirurgie, in verband met specifieke expertise. Samen met de afdeling verloskunde wordt optimale zorg geboden aan moeder en kind. Niet alleen vóór, maar ook tijdens en ná de geboorte. Op de afdeling werken artsen, physician assistants, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere professionals samen om de beste zorg te verlenen voor de moeder en het kind, waarbij het gezin centraal staat.

Kortom: Family Centered Care. In de nabije toekomst vindt er een verbouwing plaats, waardoor de complete zorg binnen gezinskamers kan worden aangeboden.

Family Centered Care zal hier een grote rol spelen. De neonatale intensive care zal dan enkel uit eenpersoonskamer bestaanVisie

Wij streven voortdurend naar verbetering van de lange termijn ontwikkeling van de ernstig zieke pasgeborene die op de afdeling neonatologie gelegen heeft door excellente zorg, innovatieve wetenschap met name op gebied van neonatale neurologie, en onderwijs. Kinderen beter maken en gezond houden door vernieuwende behandelingen, verbeteringen van de bestaande zorg en ziektepreventie.

Het uitgangspunt daarbij is de zorgbehoefte van het kind. Het WKZ sluit hiermee aan bij de dynamiek van deze tijd waarin mens en maatschappij steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg, dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij verlenen deze zorg op een respectvolle wijze samen én in afstemming met de ouder(s)


Patiëntenpopulatie

De IC bestaat uit 3 units met in totaal 24 bedden. Er worden kinderen opgenomen die geboren zijn vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken, kinderen die direct na hun geboorte ernstig ziek zijn en /of aangeboren afwijkingen hebben. Op deze afdeling worden de vitale functies van kinderen bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning of het overnemen van de ademhaling, het ondersteunen van de bloeddruk, infuustherapie en het bewaken van de hersenfuncties.

Er wordt gewerkt in een hightech omgeving met veel apparatuur rondom het bed van het kind.

Een IC-opname is intensief voor zowel kind als ouder. Er wordt hierin goede begeleiding gegeven door een team van artsen, verpleegkundigen, zorgassistenten, maatschappelijk werkers en/of geestelijke verzorgenden.

Rust en comfort van het kind staan hierbij centraal.

Naast de IC units beschikt het WKZ ook over een HC en MC unit met max 16 bedden. Er is dagelijks afstemming over de patiëntenpopulatie en beddencapaciteit. Dan wordt er ook gesproken over overplaatsing, zowel intern als naar een ander centrum.


Expertise hersenschade en ontwikkeling

De afdeling neonatologie van het WKZ geboortecentrum is het landelijk erkend expertisecentrum op het gebied van zorg voor pasgeborenen met kans op hersenschade.


Onze expertise omvat hersenschade die rondom, of in de eerste weken na de geboorte, ontstaan is. Dit kan zowel bij te vroeg geboren (premature) als op tijd geboren (a terme) kinderen optreden. Voorbeelden van hersenschade die rondom of na de geboorte ontstaan, zijn een hersenbloeding, herseninfarct of schade als gevolg van zuurstofgebrek bij de geboorte (asfyxie).


Met behulp van innovatief wetenschappelijk onderzoek wordt er op onze afdeling door een grote groep onderzoekers gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor deze kwetsbare kinderen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de behandeling van hersenschade en de langetermijngevolgen hiervan. Een van de veel belovende therapieën is stamcel onderzoek bij hersenschade bij de pasgeborenen.


Organisatie van de zorg

Het verpleegkundig team bestaat uit een verpleegkundig hoofd, diverse teamleiders, seniorverpleegkundigen, ICN-verpleegkundigen en –studenten en HCN-verpleegkundigen en –studenten. Het medisch team bestaat uit kinderartsen, neonatologen, arts-assistenten en een grote groep physician assistants. Er is een nauwe samenwerking tussen de verpleegkundigen en het medische team zodat de beste zorg gegeven kan worden aan de neonaten.


Verder wordt er patiëntgericht gewerkt met een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige die de regiefunctie heeft over een betreffende patiënt. Er zijn ook Eerst Verantwoordelijke Artsen gekoppeld aan patiënten om zoveel mogelijk continuïteit van zorg te bieden.


Niet specifiek verpleegkundige taken worden zoveel mogelijk ondersteund door ondersteunende medewerkers. Dit wordt gedaan door zorgassistenten, afdelingsassistenten, secretaresses en apotheekmedewerkers.

Ouders kunnen verder ondersteund worden door maatschappelijk werk en geestelijke verzorgers.


Op de afdeling neonatologie neemt naast patiëntenzorg het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Hier nemen praktijkopleidingscoördinatoren, verpleegkundig wetenschappers en seniorverpleegkundigen de leiding in. Van de verpleegkundige wordt verwacht dat hij/ zij een actieve bijdrage levert aan onderzoek en ontwikkeling van de afdeling. Zij kunnen zich inschrijven voor werkgroepen, participeren in wetenschappelijk onderzoek of nemen deel aan commissies.


Omdat het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel is van het UMC Utrecht, een academisch ziekenhuis, is het begeleiden van stagiaires en studenten een dagelijks taak voor de ICN-verpleegkundigen op de afdeling. De afdeling neonatologie biedt verpleegkundigen ruime ontplooiingskansen en studenten van diverse opleidingen lopen regelmatig een dag mee. Het bezoeken van symposia en congressen is ook zeker mogelijk zodat de ICN- en HCN-verpleegkundigen zich op een actieve manier verder kunnen ontwikkelen.


Om verpleegkundige kennis en vaardigheden optimaal te houden, zijn er diverse scholingen gedurende het hele jaar. Verschillende werkgroepen nemen de taak op zich om onderling collega’s te toetsen op vaardigheden en om klinische- en instructielessen voor te bereiden.


Kenmerken van de verpleegkundig zorg

Binnen de afdeling neonatologie van het WKZ geboortecentrum wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ). Het is een manier van zorgverlening die gericht is op comfort en stabiliteit van elk individueel kind en zijn of haar ouders.


Ontwikkelingsgerichte zorg streeft naar: 

  • Het ondersteunen en bevorderen van de groei (de ontwikkeling) van de pasgeborene. 
  • Het ondersteunen van ouders in de ouderlijke rol.
  • Het verminderen van stress die de opname van het kind op de afdeling met zich meebrengt.


Hierbij wordt gekeken naar signalen die het kind geeft waarbij hij/zij laat zien zich comfortabel te voelen en naar signalen waarbij het kind aangeeft zich niet prettig te voelen. Binnen deze zorg is er een belangrijke rol weggelegd voor de ouders maar ook voor de rol als verpleegkundige. Het doel op lange termijn is dat ontwikkelingsgerichte zorg bijdraagt aan stimulering van de hersenontwikkeling (bv muziek therapie) zodat minder neurologische en cognitieve ontwikkelingsachterstanden op latere leeftijd ontstaan.


Naast het principe van OGZ werken, werken wij binnen het WKZ ook volgens Family Centered Care. Wij proberen ouders zo veel mogelijk te betrekken in de dagelijkse zorg voor hun prematuur geboren/pasgeboren kind. Dit doen wij door ouders zoveel mogelijk uit te dagen om actief deel te nemen, een gevoel van zelfvertrouwen te creëren en zo veel mogelijk het kind zelfstandig te verzorgen. Het buidelen van kinderen bij hun ouders wordt erg gestimuleerd.Ouders kunnen het verpleegkundig dossier inzien van hun kind. Wanneer zij op de afdeling komen, krijgen zij informatie van de verpleegkundige hoe het die dag met hun kind is gegaan. Er vindt 1 keer per week een artsengesprek plaats of wanneer gewenst vaker. Voor ouders zijn er normaliter geen bezoektijden. Zij zijn altijd welkom. Wel worden er vaak afspraaktijden gemaakt in combinatie met de zorg voor hun kind. Zo kunnen zij samen op de vaste tijden hun kind verzorgen en buidelen.Opleiding

Om op de afdeling neonatologie te kunnen werken is het noodzakelijk de verpleegkundige vervolgopleiding tot IC Neonatologieverpleegkundige te volgen. Tijdens de opleiding tot IC neonatologieverpleegkundige leer je alles over de verpleegkundige zorg voor pasgeborenen, zowel basiszorg als (hoog)complexe zorg.


De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en heeft de volgende modules:

Klinisch redeneren: De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige.

Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen.

Methodisch analyseren van een patiëntencasus

Evidence Based Practice (EBP): Begeleiding in het schrijven van een Critical Appraised Topic (CAT),

zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem.

Gezinsgerichte zorg: Visie op gezinsgerichte zorg als partnerschap tussen arts/zorgverlener,

verpleegkundige, patiënt en gezin.

High care neonatologie: Zieke pasgeborene of te vroeg geborene vanaf 32 weken zwangerschapsduur.

Patiëntencategorieën a t/m c (van niet ernstig verstoorde vitale functies t/m meerdere verstoorde vitale

functies die bewaking en ondersteuning behoeven en voldoende reageren op therapie).

Intensive care neonatologie: Landelijke leereenheid. Intensieve zorg van de ernstig bedreigde pasgeborene

of te vroeg geborene vanaf ca. 25 weken met meerdere verstoorde vitale functies die bewaking en

ondersteuning behoeven en onvoldoende reageren op therapie.


Om toegelaten te worden tot deze opleiding dient men in het bezit te zijn van:

Diploma HBOV (MBO-V) met minimaal een jaar werkervaring in een ziekenhuis

Diploma kinderverpleegkundige (VVK), als je geen kinderverpleegkundige diploma hebt, ben je verplicht om

het deeltraject opleiding Kinderverpleegkundige (VVK) af te ronden voor de start van de ICN-opleiding.

Met HCN opleiding kun je direct doorstromen naar de opleiding ICN.Daarnaast ben je enthousiast en

leergierig en ziet het werken binnen het WKZ helemaal zitten.


Ook moet je kunnen omgaan met stresssituaties en werkdruk. De opleiding duurt 14 maanden bij een dienstverband van 32 tot 36 uur en start zowel in het voorjaar

als in het najaar.

Informatie

Voor meer informatie over werken op de ICN of over de opleiding kan contact opgenomen worden met:


Arietta Eertink.

Assistent Opleidingen.

E-mail: A.Eertink@umcutrecht.nl


Meinardi de Heer-van Doornik,

Verpleegkundig Hoofd Neonatologie.

Email: M.A.vanDoornik@umcutrecht.nl


Meer informatie over bestaande vacatures kun je vinden op

https://www.werkenbijumcutrecht.nl/wilhelmina-kinderziekenhuis/Paginas/Geboortecentrum.aspx