VELDHOVEN – MAXIMA MC – INTENSIVE CARE NEONATOLOGIE


Welkom op de gezelligste NICU van Nederland!

In het voor veel mensen onbekende Noord-Brabantse Veldhoven bevindt zich een van de 10 NICU’s van Nederland. Deze is gelegen in het Maxima Medisch Centrum (MMC). Op de NICU van het MMC worden pasgeborenen opgenomen die zijn geboren op onze verloskamers, maar ook vanuit de ziekenhuizen in de regio (Midden/Oost-Brabant en Noord-limburg). Het kan voorkomen dat een pasgeborene uit een andere regio bij ons wordt opgenomen, dat gebeurt als er op de NICU in de eigen regio geen

opnameplaats is. Het begeleiden van pasgeborenen op (spoed) transport van of naar een ziekenhuis in de regio (eventueel samen met een neonatoloog) behoort ook tot het takenpakket van de ICN-verpleegkundige.

Over de afdeling

Als een van de weinige NICU’s beschikken wij over 1- en 2-persoonskamers in plaats van verpleging op zaal, waardoor we zowel kind als ouders de rust, ruimte en

privacy kunnen bieden die zij nodig hebben gedurende de opname. Ons centrum is daarnaast gespecialiseerd in het uitvoeren van ROP-operaties (ooglasering) bij prematuren. Hiervoor komen kinderen uit het hele land naar ons centrum.


De NICU is onderverdeeld in 2 units, met momenteel 15-18 operationele bedden (afhankelijk van zorgzwaarte). Op de afdeling liggen pasgeborenen die intensive-care zorg of high-care zorg nodig hebben. Op jaarbasis worden er rond de 400 patiëntjes opgenomen. De populatie is zeer divers, met een geboortetermijn tussen 24 en 42 weken en een geboortegewicht tussen de 500 – 5000 gram. Elk kind krijgt een behandeling op maat, waarbij we gebruik maken van het principe van Ontwikkelingsgerichte Zorg (OGZ). Gezien de hoge zorgzwaarte die de patiënten vragen zorgt elke verpleegkundige voor 1-3 patiënten in de dienst. We maken

hiervoor gebruik van een zorgzwaarte-systeem.

VMK

Omdat er in Maxima Medisch Centrum een NICU is, heeft het ziekenhuis ook een afdeling Obstetrische High Care. Op deze afdeling worden zwangere vrouwen verzorgd met een risicovolle zwangerschap, bijvoorbeeld dreigende vroeggeboorte of het HELLP-syndroom.De NICU valt onder het VMK (vrouw-moeder-kind centrum). In het VMK staat de patiënt maar ook zijn hele omgeving centraal; integrale zorg aan vrouw, moeder en kind. Uitgangspunt is dat het gezin ook in het ziekenhuis zo min mogelijk wordt gesplitst, ook wel Family Centered Care (gezinsgerichte zorg) genoemd. Zo wordt ernaar gestreefd ook de zieke zuigeling of het prematuur geboren kind niet onnodig van de moeder te scheiden.


Kernconcepten van Family Centered Care zijn: veiligheid, kwaliteit, respect, openheid en gastvrijheid. Daarnaast werken we toe naar Family Integrated Care, waarbij de

rol van het gezin nog groter gaat worden. De missie en visie van het ziekenhuis en van het VMK zijn te vinden via de volgende link:

https://www.mmc.nl/over-ons/visie-ambitie/

Team en organisatie van zorg

Wij zijn een heel divers team van ruim 50 gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. Op onze afdeling werken verpleegkundigen (in opleiding) nauw samen met de medische staf (neonatologen (in opleiding), arts-assistenten en verpleegkundig specialisten). De afdeling wordt geleid door het unithoofd en de

verpleegkundig coördinatoren. Daarnaast zijn er ook seniorverpleegkundigen werkzaam. Om ouders te ondersteunen maken we gebruik van een medisch psycholoog, een medisch maatschappelijk werker en soms een geestelijk verzorger.


Voor afdelingsondersteunende taken (bijvoorbeeld maken van medicatie en voeding) kunnen we terugvallen op onze ondersteunend medewerkers en depotheekmedewerkers. Op de afdeling zijn daarnaast verschillende werkgroepen. Meewerken aan projecten ter verbetering van de zorg en wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd, en daarnaast wordt er ook regelmatig aandacht besteed aan bijscholing.

Op de afdeling zijn ook 2 researchverpleegkundigen werkzaam die zich richten op wetenschappelijk onderzoek. Het MMC werkt samen met de TU Eindhoven en Philips

aan verschillende projecten ter verbetering van de zorg.

Opleiding

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde verpleegkundigen die ons team willen versterken. De opleiding tot Intensive Care Neonatologie verpleegkundige duurt ongeveer 15 maanden en wordt verzorgd in samenwerking met Maastricht UMC. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring gaan we in gesprek over een eventueel voorwerktraject op maat. De eigenschappen van een ICN-verpleegkundige in opleiding zijn:

·      Diploma verpleegkunde (voorkeur HBO, maar ook met een MBO diploma nodigen we je graag uit voor een gesprek!). Een diploma kinderverpleegkunde is een pré.

· Bij voorkeur al enige werkervaring in het ziekenhuis.

· Enthousiaste, actieve en gemotiveerde werkhouding

· Flexibiliteit (in het rooster, maar ook in je dagelijkse werkzaamheden; geen dag is hetzelfde!)

· Affiniteit met een combinatie van techniek en zorg voor het kind/begeleiding van ouders.

· Sterk in je schoenen staan, ook in moeilijke en stressvolle situaties.


Nieuwsgierig geworden?

Neem voor meer informatie over de opleiding en het werken op de NICU contact op met:


·       Adriaan Bink (unithoofd)

Tel: 040-8889341

E-mail: a.bink@mmc.nl


· Peter van der Vleuten (praktijkopleider)

Tel: 040-8889352

E-mail: pb.nicu@mmc.nl


Voor nog meer informatie over de afdeling en folders, kijk op: https://www.mmc.nl/kindergeneeskunde/polikliniek-opname/nicu/